ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารสัมมนา ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ 02-470-9631 ถึง 5
  • โทรสาร02-427-9633
  • อีเมล์ncpd2018@kmutt.ac.th