ประกาศผลนวัตกรรมฯ

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกของโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

1 NCPD2018-0056 “จักรยาน 3 ล้อกายภาพบำบัดผู้พิการครึ่งซีก ซ้ายหรือขวาแบบผ่อนแรงปรับเกียร์ได้ 6 ระดับ”

2 NCPD2018-0053 ระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิติด้วย 

3 NCPD2018-0058 การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง

4 NCPD2018-0049 รถเข็นเกียร์หน้า  OTM

5 NCPD2018-0011 การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอน เรื่องสุขอนามัยทางเพศ สำหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ

6 NCPD2018-0005 หนังสือนิทานประยุกต์เทคโนโลยีเออาร์เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก   

7 NCPD2018-0060 ว็อคเกอร์ขึ้นบันได  PHLOCKER

8 NCPD2018-0033 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแปลงอักษรไทยเป็นComputer Braille code เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ และการพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9 NCPD2018-0065 แว่นตาความเป็นจริงเสริมสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

10 NCPD2018-0064 รถเข็นไฟฟ้าแบบปรับเบาะนั่งสำหรับคนพิการ

11 NCPD2018-0069 เครื่องจำลองความจริงเสมือนต้นทุนต่ำสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น

12 NCPD2018-0007 แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

13 NCPD2018-0068 เครื่องซักผ้าอัจฉริยะเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา

14 NCPD2018-0070 นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

15 NCPD2018-0055 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

16 NCPD2018-0026 แผ่นพื้นพูดได้

17 NCPD2018-0008 หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

18 NCPD2018-0004 พาหนะทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูงอายุ

19 NCPD2018-0014 เตียงเลื่อน เคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล

20 NCPD2018-0067 บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก Writting board for Autistic children

ผลงานออกแบบเชิงความคิด

1 NCPD2018-0074 เข็มขัดล้มร้อง

2 NCPD2018-0075 อุปกรณ์เปิดขวดน้ำสำหรับผู้พิการไม่มีมือ

3 NCPD2018-0076 อุปกรณ์ยึดจับด้วยสุญญากาศเพื่อความปลอดภัย แบบปรับปรุงใหม่  ( Automation Vacuum Safety Grip Handle : Renovated Version )

4 NCPD2018-0059 The Stricker

5 NCPD2018-0073 ราวคู่พยุงใจ ( Parallel  Bars Moving )

6 NCPD2018-0072 พวงกุญแจกล่องเสียงนำ ( Sound guided keychain )

การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ รอบตัดสิน วันที่ 9 กรกฎาคม2561 เวลา 8:30-12:00 น.